Welkom op de website van het boekhoud- en fiscaal kantoor ' Van Roosbroeck Erik bv' gesitueerd te Edegem (Antwerpen)

BTW-Nummer
BTW-nummer Geldigverklaring europees BTW-nummer
Indexaanpassing
aes-snp Indextabel voor aanpassing huurprijzen
Opzoeken adressen en bedrijfsgegevens
1207 Opzoeken telefoonnummer: De Witte Gids
Gouden Gids Opzoeken telefoonnummer: De Gouden Gids
Vennootschap Opzoeken publicaties vennootschappen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
VZW Opzoeken publicaties van VZW’s in de referentiebank van rechtspersonen
KBO Opzoeken inschrijving in kruispuntbank van ondernemingen
Postcode Opzoeken postnummers
Fiscus Opzoeken adres fiscale diensten
Vrije Beroepen
BIBF Beroepsinstituut boekhouders en fiscalisten
IAB Beroepsinstituut accountants en belastingconsulenten
Advocaat Orde van vlaamse balies
Notaris.be Website notariaat
Formulieren
Fiscus Formulieren fiscale administratie
ejustice Formulieren voor publicatie in bijlagen Belgisch Staatsblad
Info
Acerta Acerta
XERIUS XERIUS
Fisconet Fiscale databank van de administratie
Justitie Ministerie van justitie
ebp.be Ondersteuning bij overheidsopdrachten
GOM.be GOM Vlaanderen
GTL-Taxi De G.T.L. of Nationale Groepering van Taxiondernemingen
KMO Insider Info KMO-insider
OVAM OVAM
MAB MAB - Mechelen
Unizo Unizo webside
Unizo Unizo starterservice
Opleidingen
Bedrijfsbeheer1 Spoedcursus bedrijfsbeheer
Bedrijfsbeheer2 Cursussen bedrijfsbeheer in 2 à 4 maanden
Diverse
Illicosoft Ons softwarebureau Illicosoft